• rssfeed
 • naslovna
 • o institutu
  • istorijat
 • istrazivaci
 • projekti
 • dogadjaji
  • konferencije
 • izdavastvo
  • casopis
  • knjige

 

 

 

TRIBINA IFDT-A

 
Nenad Smokrović
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

 

Temelj istraživanja socijalne stvarnosti: radnja ili institucija
 

Sreda 29. april 2015. u 12.00
Sala na I spratu Instituta

 

Tema predavanja jeste određenje konačnih konstituenata socijalne stvarnosti kojom se bave društvene nauke. Polazeći od pretpostavke metodološkog jedinstva nauka i naučnog realizma propituju se dve moguće hipoteze o tome šta su konačni konstituenti socijalne stvarnosti, individualno racionalno odlučivanje ili učinak institucija.

Kojigod od ovih entiteta uzeli kao paradigmatičnu socijalnu činjenicu, ona će se u određenoj meri razlikovati od prirodne činjenice. Kroz predavanje se želi ponuditi odgovor na pitanje koja od dva tipa socijalnih činjenica osigurava veći stepen egzaktnosti istraživanja u socijalnim naukama.

O Nenadu Smokroviću
Nenad Smokrović rođen je u Rijeci. Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorat iz filozofije (filozofija logike) stekao je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Bavi se filozofijom logike, metaetikom, teorijom racionalnosti i teorijom odlučivanja i objavljuje radove iz tih oblasti. Član je uredništva nekoliko časopisa iz područja filozofije i logike. Zaposlen je na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu u Rijeci. 

Opširnije


 

Filozofija i društvo broj 1, 2015.

 

KANT I ROMANTIZAM

REČNIK TEHNOLOGIJE – 33 GODINE POSLE

STUDIJE I ČLANCI

INTERVJUI

IZ RADA INSTITUTA

Opširnije


 

Poziv za učešće


Druga međunarodna konferencija


ČEMU JOŠ OBRAZOVANJE? 2015.


Sremski Karlovci, Srbija
2–4. jul 2015.

 

Tema konferencije:


IGRAČI I KVARIIGRE U OBRAZOVANJU

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju organizuje drugu međunarodnu konferenciju Čemu još obrazovanje? Konferencija je zamišljena kao otvoreni naučni forum koji će doprineti promišljanju i razvoju obrazovnih strategija, omogućiti prostor razmene iskustava i znanja i podstaći na plodotvorno iskušavanje postojećih obrazovnih praksi.

Na ovogodišnjoj konferenciji biće tematizovana uloga učesnika u obrazovnom procesu. Bez kojih aktera se obrazovni proces ne može ni zamisliti, a bez kojih se (uljeza) čini da bi on bio uspešniji? Koji su od njih lojalni igrači, a koji kvariigre? Koje razumevanje obrazovanja imamo u vidu kada rasuđujemo o tome? I da li se, najzad, ti činioci ovako ili onako organizovanog obrazovanja nužno sukobljavaju ili je moguća njihova harmonizacija?

Poziv je upućen:
– Teoretičarima obrazovanja različitih provenijencija i orijentacija (filozofima, sociolozima, pedagozima, andragozima, psiholozima, politikolozima, antropolozima, istoričarima, stručnjacima za upravljanje obrazovnim sistemima);
– Praktičarima (nastavnicima, autorima udžbenika, inicijatorima dopunskih obrazovnih aktivnosti, predstavnicima alternativnih obrazovnih programa, organizatorima nastave).
Rok za slanje rezimea/prijave je 20. april 2015.

Više informacija na sajtu konferencije: http://wse.instifdt.bg.ac.rs


 

Konferencija

Thinking Beyond Capitalism


24–26. jun 2015.

 

Organizator: Grupa za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

U Komunističkom manifestu Marks kaže da je kapitalizam društveni sistem koji nastaje i opstaje kao kritika svih društvenih sistema i subjektivnih dispozicija. Kapitalizam je nadmašio sve svoje protivnike u pogledu radikalizma: uništio je ancien régime, društvene veze je učinio fleksibilnima i neprestano je revolucionisao sredstva za proizvodnju. U kojoj meri je onda moguće kritikovati jedan takav sistem, sistem koji je inkorporirao samu kritiku? Da li je uopšte moguće sprovesti revoluciju protiv “revolucije”? Ukoliko se kapitalizam nameće kao konstitutivan okvir mišljenja, kako onda misliti izvan kapitalizma? Možda krize nisu situacije koje koče mišljenje, već ga upravo podstiču.

Planirana konferencija namerava da tematizuje različite probleme:

- teškoće u pogledu samovalorizacije kapitala
- nejednakosti u globalnoj podeli rada i izazovi (re)distribucije
- reprodukcija klasa i oblici dominacije
- strukturna nezaposlenost i rastući prekarijat
- konflikti između tržišnih prinuda
- ideologemi menadžmenta, esprit d'entreprise...
- promenjeni svojinski odnosi „nematerijalnih dobara”
- geografski aspekti kapitalizma (teritorije, granice...)
- napetosti između različitih centara, poluperiferija i periferija
- i opasnosti usred klimatskih promena
- konkurentne dimenzije normativnosti (univerzalne, globalne, partikularne, lokalne, singularne…)
- demokratije versus autoritarni režimi
- kulturne dimenzije neoliberalizma
- kritika ideologije, kritička analiza diskursa
- neoliberalni patrijarhat i novi feminizmi
- nastanak i razvoj anti-neoliberalnih / anti-kapitalističkih pokreta
- levi, desni i romantičarski antikapitalizam
- alternativni načini proizvodnje društvenog života danas

Informacije o načinu prijavljivanja i ostalim relevantnim informacijama u vezi s konferencijom nalaze se na engleskoj stranici.

Opširnije


Filozofija i društvo broj 4, 2014.

 

HERMENEUTISCHE HORIZONTEN

PHILOSOPHICAL PRACTICE

STUDIES AND ARTICLES

INTERVIEWS

Opširnije


 

Filozofija i društvo broj 3, 2014.

 

KRITIČKI POTENCIJAL SVAKODNEVICE I SAVREMENE FORME DOMINACIJE

SAVREMENI ASPEKTI KRITIKE POLITIČKE EKONOMIJE

STUDIJE I ČLANCI

OSVRT NA PRVU POLEMIKU MEĐU SRPSKIM LIBERALIMA

PRIKAZI

Opširnije 


 

TRIBINA IFDT-A

Miroslav Milović

Biopolitika i ontologija

26. decembar 2014.

 

 

 


 

Angažovanje Fukoa

Beograd, 5–7. decembar 2014.


Opširnije


 

ALESANDRO FERARA U BEOGRADU

PREDAVANJE

Democracy Today and the Renewal of Political Liberalism

8. decembar 2014

 


 

Filozofija i društvo broj 2, 2014.

 

FENOMENOLOGIJA I DRUŠTVO

DRŽAVA I CRKVA: LOGIKA I STRUKTURA ODNOSA

STUDIJE I ČLANCI

PRIKAZI

Opširnije


 

Međunarodni projekat Instituta: srpsko–albanski odnosi

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji s centrom KPZ Beton u avgustu je započeo dvogodišnji projekat pod nazivom Figuring out the Enemy: Re-imagining Serbian Albanian Relations. Opšti cilj projekta je pospešivanje saradnje između akademskih zajednica i kulturnih institucija u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji, i prvi je u nizu ovakvih inicijativa.

Projekt se sprovodi u okviru Programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Konkretni cilj rada na problemima srpsko–albanskih odnosa jeste da , dovodeći u pitanje srpsko –albansko neprijateljstvo ponovnom analizom događaja i dominantnih diskursa iz bliže i dalje prošlosti, pokuša da rasvetli i identifikuje zajedničke tradicije i poglede na svet koji bi mogli da predstavljaju temelje za buduću saradnju.

Učesnici projekta jesu istraživači i istraživačice iz različitih oblasti društvenih nauka, umetnosti i književnosti s područja Srbije, Kosova i Albanije. Projekat pokriva više oblasti, od istorijske pozadine, preko skorašnjih i trenutnih medijskih kampanja, umetničkog, književnog i političkog diskursa, do konkretnih planova za saradnju. Planirano je da istraživanja budu tematski podeljena.

Uvodne diskusije posvećene su istraživanju istorije i nasleđa oba naroda u kontekstu uspomena koje su prerasle u mitove, epova preraslim u kolektivnu svest, različitih (re)konstrukcija prošlosti i drugo. Osim toga, učesnici projekta analiziraće i pojedinačne slučajeve koji najvernije prikazuju simbolične gestove i političke događaje ključne za eskalaciju animoziteta.

Pored zbornika koji će biti objavljen na srpskom, albanskom i engleskom jeziku , u okviru projekta planirano je i održavanje tri okrugla stola, u Beogradu, Tirani i Prištini, kao i velika međunarodna konferencija koja će u svom središtu imati figuru neprijatelja iz perspektive studija nacionalizma.

Opširnije


 

 

Mladen Dolar

Mimezis i ideologija – od Platona do Altisera

3. oktobar 2014.