decembar
4-5
2015.
TRIBINA IFDT-A

Dva predavanja i okrugli sto: Žan-Lik Marion sledeće nedelje u Beogradu i Novom Sadu

novembar
19-21
2015.
KONFERENCIJA

How to act together: From collective engagement to protest

novembar
15
2015.
NOVE KNJIGE

Petar Bojanić, Violence et messianisme

decembar
2
2015.
TRIBINA IFDT-A

Ciklus Sećanja na rad Instituta

dragoljub_micunovic

Ciklus Sećanja na rad Instituta
Govori Dragoljub Mićunović
sreda 2. decembra u 15.00
Sal na I spratu Instituta

Istorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju počinje neformalnim okupljanjem grupe univerzitetskih profesora kojima je od 1975. godine zvanično bio uskraćen rad na Univerzitetu. Ovu grupu sačinjavali su Zagorka Golubović, Trivo Inđić, Mihailo Marković, Dragoljub Mićunović, Nebojša Popov, Svetozar Stojanović, Ljubomir Tadić i Miladin Životić. Kao beogradski ogranak Praxis filozofije, ova grupa predstavljala je važan deo intelektualnog i akademskog života u socijalističkoj Jugoslaviji.

Jasna politička usmerenost njihovih akcija i nesumnjiv uticaj u formiranju javnog mnjenja u Jugoslaviji, kao i ugled koji su ovi profesori imali u svetskim akademskim krugovima, učinio je da se 16. jula 1981. osnuje Centar za filozofiju i društvenu teoriju u okviru postojećeg Instituta društvenih nauka. 12. februara 1992. osamostaljivanjem Centra za filozofiju i društvenu teoriju, Institut je dobio svoje sadašnje ime i status.

novembar
30
2015.
TRIBINA IFDT-A

Zorica Mršević, Institut društvenih nauka

zorica-mrsevic

Ponedeljak 30. novembar 2015. u 12.00
Sala na I spratu Instituta

Medijsko predstavljanje nasilja nad ženama 

Više informacija ne znači nužno da su ljudi bolje informisani. Medijska produkcija je komercijalizovana, tabloidno izveštavanje o nasilju nad ženama je kvantitativno i stilski postalo dominantno, doprinoseći u 2014. vidljivom medijskom zaokretu ka zabavi kao imperativu.

Možda i zato što izveštavanje o nasilju retko istražuje i još ređe zauzima stav umesto čega se gubi u obilju rutinske fokusiranosti na klišee. Tu su i nove političke slabosti bez preciznog imena: nacionalizam, nepotizam, korupcija, klijentizam, svi zajedno. I mediji su deo toga.

novembar
15
2015.
NOVE KNJIGE

Phänomenologische Ontologie des Sozialen

Phänomenologische Ontologie des Sozialen

Priredili Holger Zaborowski, Željko Radinković, Rastko Jovanov

POS-korica

Sadržaj (.pdf)

novembar
15
2015.
NOVE KNJIGE

Practicing Philosophy

Editor(s): Aleksandar Fatić, Lydia Amir
sa prilozima kolega sa Instituta: Aleksandra Fatića, Petra Bojanića, Rastka Jovanova i Marjana Ivkovića
novembar
9
2015.
NOVE KNJIGE

Kolektivno sećanje i politike pamćenja

secanje

Priredili Michal Sladeček, Jelena Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Zavod za udžbenike, Beograd 2015.

Zbornik Kolektivno sećanje i politike pamćenja predstavlja presek najvažnijih tekstova koji tematizuju ključne pojmove, teorijske okvire, kao i aktuelne debate u okrilju kulture sećanja, multidisciplinarne oblasti kojoj se sve više pažnje poklanja i u domaćoj nauci.

Uvršteni tekstovi, od kojih je većina prvi put prevedena na naš jezik obuhvataju pitanja individualnog i kolektivnog sećanja, zatim društvenih i kulturnih uslova konstruisanja pamćenja, te odnosa sećanja prema zaboravu i etičkih implikacija ovih antipoda. Pošto je reč o temi  koja neizbežno obuhvata istraživanja iz više naučnih disciplina, zbornik objedinjuje teoretičare kulture, sociologe, istoričare, antropologe i filozofe.

Sa izuzetkom utemeljitelja istraživanja problema sećanja i kolektivnog pamćenja, u zborniku su zastupljeni radovi savremenih autora iz različitih zemalja, čija su stanovišta predmet živih debata u društvenim naukama u današnje vreme. Sa ovim prevodilačko-uredničkim poduhvatom, stručna javnost konačno dobija sistematski pregled i presek referentnih radova iz ove oblasti.

Sadržaj zbornika (.pdf)

novembar
5
2015.
NOVE KNJIGE

Igor Krtolica

Gilles-Deleuze

Knjiga Žil Delez
 
Autor Igor Krtolica

Kako u celini shvatiti logiku dela Žila Deleza, filozofa mnogostrukih dimenzija? Kakav je odnos između njegovih studija istorije filozofije, knjiga sistematski napisanih u njeno ime, te dela iz filozofije politike razvijenih sa Gatarijem i radova koje se bave umetnošću i književnošću?

Odgovor se nalazi u problemu kritike koja predstavlja nit vodilju Delezovog dela. Ova kritika obuhvata dva zadatka: uništavanje sveta reprezentacije i otvaranje novih mogućnosti postojanja. Koherencija čitavog delezovskog mišljenja potiče upravo iz napora uloženog u ispunjavanje ova dva zadatka. Primenjujući Delezove vlastite alate kao istoričara filozofije na njega samog, ova knjiga izlaže „superiornu koherenciju“ njegovog dela.

Communiqué de presse

decembar
9
2015.
WORKSHOP

Doing Discourse Research – Analyzing Discourse with the Sociology of Knowledge Approach to Discourse

Institute for Philosophy and Social Theory
Dr. Saša Bosančić Department of Philosophy and Social Sciences
University of Augsburg, Germany
sasa.bosancic@phil.uni-augsburg.de
http://www.philso.uni-augsburg.de/lehrstuehle/soziologie/sozio6/Team/Bosancic_Sasa/

WORKSHOP

Doing Discourse Research – Analyzing Discourse with the Sociology of Knowledge Approach to Discourse

December 9th, 2015
from 10 am to 6 pm

Institute for Philosophy and Social Theory
University of Belgrade
Belgrade, Kraljice Natalije 45

The workshop in Belgrade will discuss the theoretical groundings and the methodology of empirical research on discourses and regimes of power/knowledge in different social areas, using the Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD). This perspective on discourses and their analysis draws on Foucault, Berger & Luckmann and the Interpretative Paradigm of Sociology including Symbolic Interactionism. In comparison to the Foucauldian tradition, SKAD focuses more on social actors and societal arenas of discursive disputes.

septembar
30
2015.
ČASOPIS

Filozofija i društvo, Volume 26, Broj 3 (2015)

FiD 3 -korice

INSTITUTIONELLE ASPEKTE DER BIOPOLITIK
PROBLEMI NOVOVEKOVNOG ZASNIVANJA ESTETIKE
STUDIJE I ČLANCI
PRIKAZI

jun
21
2014.
PROJEKTI

Međunarodni projekat Instituta: srpsko–albanski odnosi

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji s centrom KPZ Beton u avgustu je započeo dvogodišnji projekat pod nazivom Figuring out the Enemy: Re-imagining Serbian– Albanian Relations. Opšti cilj projekta je pospešivanje saradnje između akademskih zajednica i kulturnih institucija u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji, i prvi je u nizu ovakvih inicijativa.

Projekt se sprovodi u okviru Programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Konkretni cilj rada na problemima srpsko–albanskih odnosa jeste da , dovodeći u pitanje srpsko –albansko neprijateljstvo ponovnom analizom događaja i dominantnih diskursa iz bliže i dalje prošlosti, pokuša da rasvetli i identifikuje zajedničke tradicije i poglede na svet koji bi mogli da predstavljaju temelje za buduću saradnju.