• rssfeed
 • naslovna
 • o institutu
  • istorijat
 • istrazivaci
 • projekti
 • dogadjaji
  • konferencije
 • izdavastvo
  • casopis
  • knjige

 

TRIBINA IFDT-A

Sreda, 1. april 2015.
16.00, sala na I spratu Instituta

 

Miljana Milojević

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Uloga modela u kognitivnoj nauci


 

U trenutku uspostavljanja kognitivnih nauka kao posebne discipline, kompjutacionizam je bio viđen kao standardna pretpostavka o prirodi kognitivnih procesa. Uz pojavu dinamičkih modela različitih kognitivih procesa javilo se i filozofsko pitanje da li je priroda kognitivnih procesa dinamička ili kompjutaciona i kakav je međusobni odnos između kompjutacionizma i dinamicizma kao opštih pristupa u proučavanju kognicije.

Ovaj odnos je potom najčešće simplifikovano određivan bilo kao odnos sukobljenih stanovišta sa različitim ontološkim obavezama, bilo kao odnos trivijalno kompatibilnih različitih eksplanatornih okvira bilo kao asimetričan, uz pretpostavku da samo određene vrste kompjutacionizma mogu da pruže objašnjenje prirode kognicije, dok dinamička objašnjenja pružaju samo opise nekih regularnosti. Takvi pojednostavljeni i međusobno nespojivi odgovori na pitanje o odnosu ovih stanovišta i njihovoj ulozi u objašnjenju kognicije nastali su uglavnom svođenjem čitavih grupa različitih modela na dva opšta tipa, pri tom često ne slažući se povodom toga koji su to tipovi.

Opširnije


 

 

 

PREDAVANJE I SEMINAR


petak, 27. mart 2015.


sala na I spratu Instituta

 

Patrik Baert, Univerzitet u Kembridžu12.00 Predavanje


„The Existentialist Moment: The Rise of Sartre as a Public Intellectual“Jean-Paul Sartre was little known until 1944. Two years later, he was already a celebrity in France and to some extent abroad. In this talk, we trace Sartre's sudden rise as a public intellectual and provide clues to why Sartre and the philosophy of existentialism became so prominent at that point in time. For this, we need to go back to the Second World War. We show the extent to which the war, the occupation and the liberation changed the intellectual field and altered the very notion of what intellectual life is about. It is within this unique French context that Sartre reformulated his philosophy in ways that resonated with the French public and the sense of collective trauma. Towards the end of the talk we use this story as a platform to introduce a broader sociological theory about intellectuals and their work.16.00 Seminar


„The Public Engagement of Intellectuals through the Prism of Positioning Theory - Discussion of Patrick Baert's sociology of intellectuals“


Učesnici:
Marcus Morgan (Univerzitet u Kembridžu)
Ivana Spasić (Filozofski fakultet, Beograd)
Srđan Prodanović (IFDT, Beograd)
Marjan Ivković (IFDT, Beograd)

 

Patrick Baert is Professor of Social Theory at the University of Cambridge, United Kingdom. He is also Fellow and Director of Studies at Selwyn College, Cambridge. Professor Baert has been Editor in Chief of the International Journal of Politics, Culture and Society since 2013, as well as Associate Editor of the Journal of Clasical Sociology since 2000, and member of the International Advisory Board of theEuropean Journal of Social Theory since 2002. Since 2014 he has been Co-Chair of the Research Committee on Social Theory (RC16) of the International Sociological Association. He received a Doctorate of Philosophy in Sociology from Oxford University (Nuffield College) in 1990, and subsequently carried out postdoctoral work with Claude Javeau in Brussels and Anthony Giddens in Cambridge before taking up a teaching position at Cambridge. Professor Baert has held various visiting positions, including Brown University, the University of Cape Town, the CNRS/EHESS in Paris and the University of British Columbia. His research interests encompass sociology of culture, sociology of intellectuals, social theory and philosophy of social science. Against the representational model of knowledge in philosophy of social sciences, Professor Baert argues in favour of a neo-pragmatist perspective which promotes social research in the pursuit of ’self-referential knowledge’. Amongst his publications are  The Existentialist Moment; Sartre's Rise as a Public Intellectual (2015); Social Theory in the Twentieth Century and Beyond (with F. Carreira da Silva, 2010) and Philosophy of the Social Sciences: Towards Pragmatism (2005). 


Konferencija

Thinking Beyond Capitalism


24–26. jun 2015.

 

Organizator: Grupa za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

U Komunističkom manifestu Marks kaže da je kapitalizam društveni sistem koji nastaje i opstaje kao kritika svih društvenih sistema i subjektivnih dispozicija. Kapitalizam je nadmašio sve svoje protivnike u pogledu radikalizma: uništio je ancien régime, društvene veze je učinio fleksibilnima i neprestano je revolucionisao sredstva za proizvodnju. U kojoj meri je onda moguće kritikovati jedan takav sistem, sistem koji je inkorporirao samu kritiku? Da li je uopšte moguće sprovesti revoluciju protiv “revolucije”? Ukoliko se kapitalizam nameće kao konstitutivan okvir mišljenja, kako onda misliti izvan kapitalizma? Možda krize nisu situacije koje koče mišljenje, već ga upravo podstiču.

Planirana konferencija namerava da tematizuje različite probleme:

- teškoće u pogledu samovalorizacije kapitala
- nejednakosti u globalnoj podeli rada i izazovi (re)distribucije
- reprodukcija klasa i oblici dominacije
- strukturna nezaposlenost i rastući prekarijat
- konflikti između tržišnih prinuda
- ideologemi menadžmenta, esprit d'entreprise...
- promenjeni svojinski odnosi „nematerijalnih dobara”
- geografski aspekti kapitalizma (teritorije, granice...)
- napetosti između različitih centara, poluperiferija i periferija
- i opasnosti usred klimatskih promena
- konkurentne dimenzije normativnosti (univerzalne, globalne, partikularne, lokalne, singularne…)
- demokratije versus autoritarni režimi
- kulturne dimenzije neoliberalizma
- kritika ideologije, kritička analiza diskursa
- neoliberalni patrijarhat i novi feminizmi
- nastanak i razvoj anti-neoliberalnih / anti-kapitalističkih pokreta
- levi, desni i romantičarski antikapitalizam
- alternativni načini proizvodnje društvenog života danas

Informacije o načinu prijavljivanja i ostalim relevantnim informacijama u vezi s konferencijom nalaze se na engleskoj stranici.

Opširnije


 

 

Poziv za učešće


Druga međunarodna konferencija


ČEMU JOŠ OBRAZOVANJE? 2015.


Sremski Karlovci, Srbija
2–4. jul 2015.

 

Tema konferencije:


IGRAČI I KVARIIGRE U OBRAZOVANJU

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju organizuje drugu međunarodnu konferenciju Čemu još obrazovanje? Konferencija je zamišljena kao otvoreni naučni forum koji će doprineti promišljanju i razvoju obrazovnih strategija, omogućiti prostor razmene iskustava i znanja i podstaći na plodotvorno iskušavanje postojećih obrazovnih praksi.

Na ovogodišnjoj konferenciji biće tematizovana uloga učesnika u obrazovnom procesu. Bez kojih aktera se obrazovni proces ne može ni zamisliti, a bez kojih se (uljeza) čini da bi on bio uspešniji? Koji su od njih lojalni igrači, a koji kvariigre? Koje razumevanje obrazovanja imamo u vidu kada rasuđujemo o tome? I da li se, najzad, ti činioci ovako ili onako organizovanog obrazovanja nužno sukobljavaju ili je moguća njihova harmonizacija?

Poziv je upućen:
– Teoretičarima obrazovanja različitih provenijencija i orijentacija (filozofima, sociolozima, pedagozima, andragozima, psiholozima, politikolozima, antropolozima, istoričarima, stručnjacima za upravljanje obrazovnim sistemima);
– Praktičarima (nastavnicima, autorima udžbenika, inicijatorima dopunskih obrazovnih aktivnosti, predstavnicima alternativnih obrazovnih programa, organizatorima nastave).
Rok za slanje rezimea/prijave je 20. april 2015.

Više informacija na sajtu konferencije: http://wse.instifdt.bg.ac.rs


 

Filozofija i društvo broj 4, 2014.

 

HERMENEUTISCHE HORIZONTEN

PHILOSOPHICAL PRACTICE

STUDIES AND ARTICLES

INTERVIEWS

Opširnije


 

Filozofija i društvo broj 3, 2014.

 

KRITIČKI POTENCIJAL SVAKODNEVICE I SAVREMENE FORME DOMINACIJE

SAVREMENI ASPEKTI KRITIKE POLITIČKE EKONOMIJE

STUDIJE I ČLANCI

OSVRT NA PRVU POLEMIKU MEĐU SRPSKIM LIBERALIMA

PRIKAZI

Opširnije 


 

TRIBINA IFDT-A

Miroslav Milović

Biopolitika i ontologija

26. decembar 2014.

 

 

 


 

Angažovanje Fukoa

Beograd, 5–7. decembar 2014.


Opširnije


 

ALESANDRO FERARA U BEOGRADU

PREDAVANJE

Democracy Today and the Renewal of Political Liberalism

8. decembar 2014

 


 

Filozofija i društvo broj 2, 2014.

 

FENOMENOLOGIJA I DRUŠTVO

DRŽAVA I CRKVA: LOGIKA I STRUKTURA ODNOSA

STUDIJE I ČLANCI

PRIKAZI

Opširnije


 

Međunarodni projekat Instituta: srpsko–albanski odnosi

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji s centrom KPZ Beton u avgustu je započeo dvogodišnji projekat pod nazivom Figuring out the Enemy: Re-imagining Serbian Albanian Relations. Opšti cilj projekta je pospešivanje saradnje između akademskih zajednica i kulturnih institucija u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji, i prvi je u nizu ovakvih inicijativa.

Projekt se sprovodi u okviru Programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Konkretni cilj rada na problemima srpsko–albanskih odnosa jeste da , dovodeći u pitanje srpsko –albansko neprijateljstvo ponovnom analizom događaja i dominantnih diskursa iz bliže i dalje prošlosti, pokuša da rasvetli i identifikuje zajedničke tradicije i poglede na svet koji bi mogli da predstavljaju temelje za buduću saradnju.

Učesnici projekta jesu istraživači i istraživačice iz različitih oblasti društvenih nauka, umetnosti i književnosti s područja Srbije, Kosova i Albanije. Projekat pokriva više oblasti, od istorijske pozadine, preko skorašnjih i trenutnih medijskih kampanja, umetničkog, književnog i političkog diskursa, do konkretnih planova za saradnju. Planirano je da istraživanja budu tematski podeljena.

Uvodne diskusije posvećene su istraživanju istorije i nasleđa oba naroda u kontekstu uspomena koje su prerasle u mitove, epova preraslim u kolektivnu svest, različitih (re)konstrukcija prošlosti i drugo. Osim toga, učesnici projekta analiziraće i pojedinačne slučajeve koji najvernije prikazuju simbolične gestove i političke događaje ključne za eskalaciju animoziteta.

Pored zbornika koji će biti objavljen na srpskom, albanskom i engleskom jeziku , u okviru projekta planirano je i održavanje tri okrugla stola, u Beogradu, Tirani i Prištini, kao i velika međunarodna konferencija koja će u svom središtu imati figuru neprijatelja iz perspektive studija nacionalizma.

Opširnije


 

 

Mladen Dolar

Mimezis i ideologija – od Platona do Altisera

3. oktobar 2014.