• rssfeed
 • naslovna
 • o institutu
  • istorijat
 • istrazivaci
 • projekti
 • dogadjaji
  • konferencije
 • izdavastvo
  • casopis
  • knjige

TRIBINA IFDT-A


Ajatolah prof. Alireza Arafi


UMERENI ISLAM OD FILOZOFIJE DO POLITIKE: IRANSKO ISKUSTVO
Četvrtak, 23. oktobar, 12 časova
IFDT, sala na I spratu

Predavanje organizuju Centar za religijske nauke „Kom“ i IFDT.
Predavanje će biti na persijskom jeziku uz konsekutivni prevod.

 

Ajatolah prof. Alireza Arafi (Ali-Reza A'arafi, 1958) rektor je Međunarodnog univerziteta al-Mustafa sa sedištem u Komu, Iran. Ajatolah Arafi objavio je više od deset knjiga i mnogobrojne naučne radove o islamskoj filozofiji, jurisprudenciji i pedagogiji. Dobitnik je brojnih naučnih nagrada i priznanja. Obavljao je visoke funkcije u brojnim naučnim i kulturnim uticajnim institucijama u Iranu, između ostalih i u Visokom savet za kulturu Ministarstva prosvete Islamske Republike Iran, Međunarodnom centru za islamske studije, Kongresu religiologa Irana i Visokom savetu za naučna istraživanja Irana.

Jedan je od supotpisnika zajedničke deklaracije Biskupske konferencije SAD-a i iranskih religijskih lidera protiv ugrožavanja ljudskog života i dostojanstva, protiv oružja za masovno uništenje i za međuverski dijalog.

Međunarodni univerzitet Al-Mustafa, sa sedištem u iranskom svetom gradu Komu, utemeljen je na naučnoj baštini tradicionalnog islamskog univerziteta po kom je taj grad vekovima prepoznatljiv u muslimanskom svetu. Na Univerzitetu al-Mustafa i fakultetima u njegovom sastavu danas studira više od 50.000 studenata iz 122 zemlje.

Ajatolah Alireza Arafi boravi u Beogradu kao gost beogradskog Centra za religijske nauke "Kom" i u svojstvu je predstavnika vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Hamneija. Osim ajatolaha Arafija, delegaciju čine i tri prorektora Univerziteta al-Mustafa.


TRIBINA IFDT-A


Damir Imamović


Sevdah kao diskurs
sreda, 22. oktobar 2014, u 12 h
IFDT, sala na I spratu

 

Stari  arapski  prevodioci  koristili  su  reč  sevda  kada  je  trebalo  prevesti  grčku  reč  melanholija. Danas, sevdah  jednostavno znači ˗ ljubav. No, sevdah je i muzičko-poetski  žanr  nastao  susretanjem tradicija  istoka  i  zapada  na  Balkanu. 

Sevdah kao melopoetski žanr nosi tragove mnoštva manjih repertoara, žanrova i načina izvođenja, te prečesto zbunjuje raznolikošću i protivrečnostima. Ipak, danas se govori o jedinstvenom korpusu pesama, umetničkih procedura i određenom „duhu sevdaha“. SevdahLab Damira Imamovića istraživanje je usmereno upravo na to kako se formiralo to „jedinstvo“, taj specifični „diskurs sevdaha“.

Predavanje će se baviti kretanjima koje su relevantne za južnoslovensku usmenu poeziju, muzičku kulturu Balkana, kao i kulturu i politiku identiteta. Mesto  njegovog  najvećeg  procvata  prostor  je  današnje  Bosne  i Hercegovine, a  Radio  Sarajevo  je legendarni  medij  koji  je  uspeo  ujediniti  tradicije  slovenskih  balada, putujućih otomanskih ashika, evropskog romantizma 19. veka i moderne orkestracije.

O Damiru Imamoviću

Damir Imamović (1978) rođen je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, u porodici legendarnog majstora sevdaha Zaima Imamovića i basiste, autora, pevača i producenta Nedžada Imamovića i od najranijih dana u kontaktu je s ovom tradicionalnom umetnošću, a potpuno joj se posvećuje nakon studija filozofije.

Od 2005. godine počinje sa solo nastupima (vokal i gitara) nakon čega formira svoj prvi Trio s kojim snima dva zapažena albuma. Slede i nastupi s Bojanom Zulfikarpašićem,  Ericom Vloeimansom, Jadrankom Stojaković, snimanja s Vlatkom Stefanovskim, Hüsnü Şenlendiricijem, Frenkiem, kao i nastupi u prestižnim svetskim dvoranama kao što su Concertgebouw (Amsterdam), Kennedy Centre (Washington DC), Kolarac (Beograd), BKC (Sarajevo), Cankarjev dom (Ljubljana), CRR (Istanbul)… Nakon dva CD-­a solo, 2012. snima prvi album sa Sevdah Takhtom Damira Imamovića u kojem svira sa Ivanom Mihajlovićem i Nenadom Kovačićem.

O njegovom radu i filozofiji sevdaha Marina Andree snimila je dokumentarni film Sevdah (2008). Pored nastupâ, aktivan je i kao istraživač, predavač i edukator u okviru programa radionica i predavanja SevdahLab u kojem izlaže historiju, estetiku i zanatske tajne sevdaha kao tradicionalne umjetnosti.


 

Međunarodni projekat Instituta: srpsko–albanski odnosi

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji s centrom KPZ Beton u avgustu je započeo dvogodišnji projekat pod nazivom Figuring out the Enemy: Re-imagining Serbian Albanian Relations. Opšti cilj projekta je pospešivanje saradnje između akademskih zajednica i kulturnih institucija u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji, i prvi je u nizu ovakvih inicijativa.

Projekt se sprovodi u okviru Programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Konkretni c ilj rada na problemima srpsko–albanskih odnosa jeste da , dovodeći u pitanje srpsko –albansko neprijateljstvo ponovnom analizom događaja i dominantnih diskursa iz bliže i dalje prošlosti, pokuša da rasvetli i identifikuje zajedničke tradicije i poglede na svet koji bi mogli da predstavljaju temelje za buduću saradnju.

Učesnici projekta jesu istraživači i istraživačice iz različitih oblasti društvenih nauka, umetnosti i književnosti s područja Srbije, Kosova i Albanije. Projekat pokriva više oblasti, od istorijske pozadine, preko skorašnjih i trenutnih medijskih kampanja, umetničkog, književnog i političkog diskursa, do konkretnih planova za saradnju. Planirano je da istraživanja budu tematski podeljena.

Uvodne diskusije posvećene su istraživanju istorije i nasleđa oba naroda u kontekstu uspomena koje su prerasle u mitove, epova preraslim u kolektivnu svest, različitih (re)konstrukcija prošlosti i drugo. Osim toga, učesnici projekta analiziraće i pojedinačne slučajeve koji najvernije prikazuju simbolične gestove i političke događaje ključne za eskalaciju animoziteta.

Pored zbornika koji će biti objavljen na srpskom, albanskom i engleskom jeziku , u okviru projekta planirano je i održavanje tri okrugla stola, u Beogradu, Tirani i Prištini, kao i velika međunarodna konferencija koja će u svom središtu imati figuru neprijatelja iz perspektive studija nacionalizma.

Opširnije


Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, uz podršku Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizuje konferenciju

 

Angažovanje Fukoa

Beograd, 5–7. decembar 2014.

 

Programski odbor konferencije:
Čarna Brković, Institute for Advanced Studies, CEU
Ankica Čakardić, Sveučilište u Zagrebu
Hajrudin Hromadžić, Sveučilište u Rijeci
Peter Klepec, Filozofski inštitut, ZRC SAZU
Katerina Kolozova, Institutot za opštestveni i humanistički nauki, Skopje
Vjollca Krasniqi, Univerzitet u Prištini
Ivan Milenković, Treći program Radio Beograda
Sanja Milutinović Bojanić, Centar za napredne studije – Jugoistočna Europa, Sveučilište u Rijeci
Ugo Vlaisavljević, Univerzitet u Sarajevu

Organizacioni odbor:
Grupa za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

Obaveštenje o prihvatanju prijave: 1. oktobar 2014.

Zvanični jezik konferencije je engleski.

Opširnije


 

Mladen Dolar

Mimezis i ideologija – od Platona do Altisera

3. oktobar 2014.

 


 

International Conference

RELIGION AND REALISM

CALL FOR PAPERS

Date of the conference: November 28, 2014
Deadline for paper proposals: September 1, 2014

English will be the working language of the conference.
Paper proposals (abstracts) should contain no more than 250 words.
Abstracts, together with a short CV (not to exceed 1800 characters), should be sent no later than September 1, 2014 to: religionrealism@gmail.com

There will be no conference fee for speakers.
All presented papers will be published in the conference proceedings.

Opširnije