• rssfeed
 • naslovna
 • o institutu
  • istorijat
 • istrazivaci
 • projekti
 • dogadjaji
  • konferencije
 • izdavastvo
  • casopis
  • knjige
 • centri

Tribina IFDT-a


Filip Balunović

Kritika teorija modernizacije: o strukturalnoj nemogućnosti ekonomskog razvitka periferije 
Studija slučaja: Srbija 

sreda, 16. april u 12h
sala na I spratu

Izlaganje će biti jedna vrsta predstavljanja master teze predavača koju je objavila nemačka izdavačka kuća Lambert 2013. godine, pod naslovom Srbija na evropskoj periferiji: Zamagljena stvarnost postsocijalizma.
Tema koju ovaj rad obrađuje tiče se odnosa teorija modernizacija i teorije zavisnosti; autor pokušava da ukaže na empirijsku i teorijsku nedoslednost teorija modernizacije, primenjenih na one države koje se popularno nazivaju „zemljama u razvoju“. Teoriju zavisnosti, odnosno teoriju svetskog sistema, autor je pokušao da premesti u kontekst Evrope, deleći  i sam ovaj kontinent (koji se u originalnoj teoriji svetskog sistema  uzima kao centar u odnosu na svetsku periferiju), na centar i periferiju.
U toj podeli postsocijalistički istok predstavljen je kao periferija u odnosu na evropske države centra. Na primeru Srbije, autor pokušava da dokaže tezu da bez rekonstrukcije odnosa između centra i periferije, prema kojem je periferija večito „zaglavljena“ u onome što autor naziva „perifernom zamkom“, nema (ekonomskog) napretka periferije.

+/-

 

The American University of Rome - Religious Studies Program,
in cooperation with the Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, and
The Institute for the Study of Culture and Christianity, are pleased to announce a

International Conference

RELIGION AND REALISM

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5b/The_American_University_of_Rome_Official_Crest_2014.png

CALL FOR PAPERS

Date of the conference: November 28, 2014
Deadline for paper proposals: September 1, 2014

English will be the working language of the conference.
Paper proposals (abstracts) should contain no more than 250 words.
Abstracts, together with a short CV (not to exceed 1800 characters), should be sent no later than September 1, 2014 to: religionrealism@gmail.com

There will be no conference fee for speakers.
All presented papers will be published in the conference proceedings.
Opširnije


 

Tribina IFDT-a

Snimak predavanja
Igora Dude

Jadran za radnike. Socijalni turizam u jugoslavenskom socijalizmu

održano 28. marta

 

Odmah poslije Drugoga svjetskog rata Jugoslavija je prihvatila ideju o plaćenom godišnjem odmoru i turizmu koji mora postati dostupan svim društvenim slojevima, slijedeći tako politiku niza europskih demokratskih i totalitarnih država iz međuratnoga razdoblja. Uslijedio je dugotrajni proces prosvjećivanja masa, posebno radničke klase nenavikle na turistička putovanja, te upućivanja u vrijednost godišnjeg odmora.

Prihvaćanje suvremenih oblika provođenja slobodnoga vremena i kulture putovanja postalo je tako dijelom znatno širih modernizacijskih procesa, ali i prečica prema višem životnom standardu i dojmu blagostanja.

Vrlo razvijen oblik poticanja na uključivanje u nove prakse svakodnevice bio je sustav socijalnoga turizma koji se temeljio na subvencioniranim cijenama i radničkim odmaralištima. Reakcije radnika bile su različite, ali socijalni turizam pokazao se kao svojevrsna obuka domaćih turista za kasnije komercijalne i individualne oblike ljetovanja na jadranskoj obali.

O Igoru Dudi

+/-

 

ČEMU JOŠ OBRAZOVANJE?

6-8. jun 2014.

Poziv na učešće na prvoj međunarodnoj konferenciji
Čemu još obrazovanje?
6–8. jun 2014.
Kovačica, Srbija

Konferencija je zamišljena kao otvoreni naučni forum koji će doprineti promišljanju i razvoju obrazovnih strategija, omogućiti prostor razmene iskustava i znanja i podstaći na plodotvorno iskušavanje postojećih obrazovnih praksi.

Opširnije


 

13th International Conference on Philosophical Practice (ICPP)

Philosophical Practice as a Profession and as a new Paradigm in Philosophy

15–18 August 2014, Belgrade, Serbia


Co-organised by
Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade Centre for Advanced Studies, University of Rijeka, Croatia Ethics Study Group, Belgrade, Serbia.

Opširnije


Novi zbornik Razlozi i normativnost

NOVA BIBLIOTEKA PASAŽ


Priredili
Aleksandar Dobrijević
Ivan Mladenović

ISBN 978-86-82417-61-3

Sadržaj


 

NOVI BROJ FILOZOFIJE I DRUŠTVA
4/2013

KNOWLEDGE AND ITS PRODUCTION: INTERSECTIONS OF HISTORICAL EPISTEMOLOGY, PHILOSOPHY OF SCIENCE AND LANGUAGE

THE NOTION AND STRUCTURE OF EXPLANATION IN THE NATURAL AND SOCIAL SCIENCES

STUDIES AND ARTICLES

REVIEW ESSAY


Religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u Srbiji

11. decembar 2013.


Svetozar Stojanović - ličnost i delo

7-8. jun 2013.


Demokratija, identitet, evropske integracije

8-9. mart 2013.