4th International conference of the Group for Social Engagement Studies, Institute for Philosophy and Social Theory Social Justice: New Perspectives, New Horizons May 4-6, 2016 May 4-6, 2016

Jean-Luc Marion

French philosopher and a member of the French Academy

How to Act together: From Collective Engagement to Protest Belgrade, November 19-21, 2015

 
januar
20
2016.
ČASOPIS

Filozofija i društvo

Poštovane i poštovani,

Časopis Filozofija i društvo poziva zainteresovane koleginice i kolege za pisanje prikaza i kritičkih osvrta na priložene aktuelne publikacije iz filozofije i srodnih humanističkih disciplina. Redakcija časopisa smatra redovnu rubriku prikaza i osvrta važnim delom svoje delatnosti i nastoji ovim putem da je osnaži.

Ukoliko ste zainteresovani za pisanje prikaza ili kritičkog osvrta na neke od navedenih knjiga, molimo vas da nas kontaktirate na redakcijafid@instifdt.bg.ac.rs. Posebno ćemo vrednovati prikaze i osvrte napisane na engleskom jeziku. Nakon objavljenog prikaza ponuđene knjige nije potrebno vratiti Redakciji.

Books available for review

maj
4-6
2016.
KONFERENCIJA

Social Justice: New Perspectives, New Horizons

4th International Conference of the Group for Social Engagement Studies, Institute for Philosophy and Social Theory, University in Belgrade

Social Justice: New Perspectives, New Horizons

Belgrade

May 4-6, 2016

It is our great pleasure to announce a conference entitled Social Justice: New Perspectives, New Horizons. The conference is organized by the Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade. It will take place in Belgrade from 4-6 May 2016. Prospective conference participants are welcome to apply and submit their abstracts by the 5th of March 2016.

Description

The conference will reflect on the phenomenon of social justice in a comprehensive and interdisciplinary manner, encompassing a variety of theoretical perspectives and contemporary empirical research that shed light on the complex ways in which people experience injustice and articulate its critique. We envisage the conference as an attempt to deepen the dialogue between empirical research, theoretical conceptualizations and public discourses on social justice in the pursuit of a nuanced and empirically sensitive conception of a just society.

decembar
25
2015.
ČASOPIS

Filozofija i društvo, Volume 26, Broj 4 (2015)

korice-4-2015-e


THE SLOVENE RE-ACTUALIZATION OF HEGEL’S PHILOSOPHY
STUDIES AND ARTICLES
INTERVIEWS
decembar
25
2015.
IZLAGAČI

Intervju sa Judith Butler

decembar
4
2015.
TRIBINA IFDT-A

Jean-Luc Marion

novembar
19-21
2015.
KONFERENCIJA

How to act together: From collective engagement to protest

         Keynote lecture

        Judith Butler (University of California, Berkeley)

TITLE: Vulnerability/Resistance

novembar
15
2015.
NOVE KNJIGE

Petar Bojanić, Violence et messianisme

novembar
15
2015.
NOVE KNJIGE

Phänomenologische Ontologie des Sozialen

POS-koricaPhänomenologische Ontologie des Sozialen

Priredili Holger Zaborowski, Željko Radinković, Rastko Jovanov

Zbornik Fenomenološka ontologija socijalnoga bavi se sveprisutnošću socijalnoga kao problema, te kontroverzama i diferenciranjima koje se javljaju u tom kontekstu: tenzijama između zajednice i društva, javnog i privatnog prostora ili političke sfere i onoga što joj izmiče. Pri tome je predmet diskusije pre svega konkretna mogućnost opažanja pojedinca i grupa u socijalnom prostoru i obostrana ontološka utemeljenost i uslovljenost. Fenomenološki pristup je između ostaloga motivisan i uvidom u to da se relevantni pojmovi za navedena tematska polja ne mogu u dovoljnoj meti tematizovati čisto metodom socijalnih nauka ili empirijskim analizama. Sporazumevanje o strukturama sveta života, kao i njihove praktične i teorijske kategorije, iziskuju stoga fenomenološko razjašnjenje načina na koji „socijalno“ postaje fenomen i fenomenološko određenje onoga što je skriveno u toj sferi pojavnosti.

Sadržaj (.pdf)

novembar
15
2015.
VESTI

Hajdegerov godišnjak br. 9

Heidegger-Jahrbuch-9

Hajdegerov godišnjak br. 9 (Heidegger-Jahrbuch 9)

Izdavačka kuća: Verlag Karl Alber

Hajdeger i tehnički svet

(Heidegger und die technische Welt)

Urednici: Holger Zaborovski, Alfred Denker, Anete Hilt, Virđiljo Ćezarone, Željko Radinković

Ovo izdanje tematizuje Hajdegerovo razumevanje tehničkog sveta i njegov odnos prema umetnosti, politici i jeziku. Pri tome se diskutuje i o tome na koji način savremeni filozofi prihvataju i dalje razvijaju Hajdegerovo promišljanje tehnike, te na koji način ono može da pomogne filozofskom razumevanju globalizacije, digitalizacije i razvoja biotehnologija. U dokumentarnom delu je objavljena izvorna verzija Hajdegerovog teksta „Vreme slike sveta“ („Die Zeit des Weltbildes“).

Autori: Petar Bojanić, Virđiljo Ćezarone, Riko Gutšmit, Anete Hilt, Tschasslaw D. Kopriwitza, Andreas Lukner, Katrin Nilsen, Željko Radinković, Soren Ris, Ginter Zojbold, Huan Vermal, Holger Zaborovski i drugi.

PDF

Verlag Karl Alber

novembar
15
2015.
NOVE KNJIGE

Practicing Philosophy

Editor(s): Aleksandar Fatić, Lydia Amir
sa prilozima kolega sa Instituta: Aleksandra Fatića, Petra Bojanića, Rastka Jovanova i Marjana Ivkovića
novembar
9
2015.
NOVE KNJIGE

Kolektivno sećanje i politike pamćenja

secanje

Priredili Michal Sladeček, Jelena Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Zavod za udžbenike, Beograd 2015.

Zbornik Kolektivno sećanje i politike pamćenja predstavlja presek najvažnijih tekstova koji tematizuju ključne pojmove, teorijske okvire, kao i aktuelne debate u okrilju kulture sećanja, multidisciplinarne oblasti kojoj se sve više pažnje poklanja i u domaćoj nauci.

Uvršteni tekstovi, od kojih je većina prvi put prevedena na naš jezik obuhvataju pitanja individualnog i kolektivnog sećanja, zatim društvenih i kulturnih uslova konstruisanja pamćenja, te odnosa sećanja prema zaboravu i etičkih implikacija ovih antipoda. Pošto je reč o temi  koja neizbežno obuhvata istraživanja iz više naučnih disciplina, zbornik objedinjuje teoretičare kulture, sociologe, istoričare, antropologe i filozofe.

Sa izuzetkom utemeljitelja istraživanja problema sećanja i kolektivnog pamćenja, u zborniku su zastupljeni radovi savremenih autora iz različitih zemalja, čija su stanovišta predmet živih debata u društvenim naukama u današnje vreme. Sa ovim prevodilačko-uredničkim poduhvatom, stručna javnost konačno dobija sistematski pregled i presek referentnih radova iz ove oblasti.

Sadržaj zbornika (.pdf)

jun
21
2014.
PROJEKTI

Međunarodni projekat Instituta: srpsko–albanski odnosi

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji s centrom KPZ Beton u avgustu je započeo dvogodišnji projekat pod nazivom Figuring out the Enemy: Re-imagining Serbian– Albanian Relations. Opšti cilj projekta je pospešivanje saradnje između akademskih zajednica i kulturnih institucija u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji, i prvi je u nizu ovakvih inicijativa.

Projekt se sprovodi u okviru Programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Konkretni cilj rada na problemima srpsko–albanskih odnosa jeste da , dovodeći u pitanje srpsko –albansko neprijateljstvo ponovnom analizom događaja i dominantnih diskursa iz bliže i dalje prošlosti, pokuša da rasvetli i identifikuje zajedničke tradicije i poglede na svet koji bi mogli da predstavljaju temelje za buduću saradnju.