• rssfeed
 • naslovna
 • o institutu
  • istorijat
 • istrazivaci
 • projekti
 • dogadjaji
  • konferencije
 • izdavastvo
  • casopis
  • knjige


Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, uz podršku Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizuje konferenciju

 

Angažovanje Fukoa

Beograd, 5–7. decembar 2014.

 

Dana 25. juna 2014. navršava se trideset godina od smrti Mišela Fukoa. Fuko se za života opisivan i kao anarhista i kao levičar, kao prikriveni marksista i kao otvoreni ili prikriveni antimarksista, nihilista i tehnokrat u službi degolizma, i kao neoliberal. Uz to, Fukoa se može opisati i kao intelektualca kojeg je nemoguće svrstati ili smestiti u postojeće matrice mišljenja i delovanja, posebno one koje se određuju ideološki. Kako razumeti društvene i političke implikacije njegovog teorijskog rada? To pitanje je i danas otvoreno.

Konferencija „Angažovanje Fukoa“ okupiće regionalne i međunarodne teoretičare i teoretičarke koji se bave Fukoovim delom, usvajajući ili osporavajući njegove premise. Osnovna je namera da se time otvori prostor za raspravu o aktuelnosti Fukoovog dela. No, imajući u vidu specifičnu političku ekonomiju istine i moći o kojoj je Fuko pisao, namera je da se preispitaju promene do kojih je došlo u naučnim diskursima i institucijama koje ih proizvode; u načinima na koji se ta proizvodnja ekonomski i politički podstiče, širi i troši; u načinima kontrole i prenošenja određenih režima istine kroz reformska rešenja i stare ili nove ideološke borbe oko njih.

Uzimajući u obzir Fukoovu tezu da uloga intelektualaca nije puka kritika ideoloških sadržaja koji su se takoreći potkrali nauci, niti je to opremanje ispravnom ideologijom, namera je da se podstakne rasprava o mogućnosti konstituisanja „nove politike istine“ koju je Fuko zagovarao. Otuda će u središtu konferencije „Angažovanje Fukoa“ biti pitanje (re)artikulacije javnog angažmana danas: kako menjati političke, ekonomske, društvene i institucionalne režime proizvodnje istine?

Opširnije


 

International Conference

RELIGION AND REALISM

CALL FOR PAPERS

Date of the conference: November 28, 2014
Deadline for paper proposals: September 1, 2014

English will be the working language of the conference.
Paper proposals (abstracts) should contain no more than 250 words.
Abstracts, together with a short CV (not to exceed 1800 characters), should be sent no later than September 1, 2014 to: religionrealism@gmail.com

There will be no conference fee for speakers.
All presented papers will be published in the conference proceedings.

OpširnijeNOVI BROJ FILOZOFIJE I DRUŠTVA

1/2014

LIBERALISM WITHOUT PERFECTION. AN ENGAGEMENT WITH THE WORK OF JONATHAN QUONG
THE CONTEMPORARY SIGNIFICANCE OF WITTGENSTEIN'S LATER PHILOSOPHY
STUDIJE I ČLANCI
IN MEMORIAM – LJUBOMIR TADIĆ (1925–2013)
PRIKAZI
IZ RADA INSTITUTA