• o institutu
    • istorijat
  • projekti

 

Filozofija i društvo


ISSN   (Štampano izd.) 0353-5738
ISSN   (Online) 2334-8577

 

 

 

 


IZDAVAČKI SAVET / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Petar Bojanić Beograd; Miran Božovič Ljubljana; David Chandler London; Igor Cubarov Moskva; Mario de Caro Roma; Ana Dimiskovska Skopje; Aleksandar Fatić Beograd; Markus Gabriel Bonn; Christoph Hubig Darmstadt; Kornelia Ičin Beograd; Dejan Jović Zagreb; Jean François Kervegan Paris; Cornelia Klinger Wien; Nicholas Onuf Miami; Snježana Prijić - Samaržija Rijeka; Luca Taddio Udine; Ilija Vujačić Beograd; Alenka Zupančič Ljubljana

 

REDAKCIJA ČASOPISA / EDITORIAL BOARD

Ana Birešev, IFDT; Jan Müller, Darmstadt Universität; Maurizio Ferraris, Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università degli Studi di Torino; Peter Klepec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Slobodan Perović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Mirjana Radojičić, IFDT; Jelena Vasiljević, IFDT


E-mail: redakcijafid@instifdt.bg.ac.rs

Urednik izdavačke delatnosti
Predrag KrstićGlavni i odgovorni urednik

Rastko Jovanov

 

 

 

 

Zamenik urednika

Marjan Ivković

 

 

 

 

Sekretari redakcije


Srđan Prodanović

 

 

 

Biljana Albahari

 

 

 

 

 


Filozofija i društvo je recenzirani akademski časopis otvorenog  pristupa, osnovan 1987. godine, čiji je izdavač Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Časopis nastoji da obuhvati i predstavi ključne orijentire savremene teorije podstičući istovremeno istraživačku dimenziju studija filozofije i društva. Promoviše inovativno i kritičko mišljenje, otvorenu i konstruktivnu raspravu, stvarajući prostor za kontinuirani dijalog o pitanjima intelektualne i društvene stvarnosti unutar regionalne i međunarodne akademske mreže.

Kada je o sadržaju reč, dobrodošli su autorski prilozi visokog kvaliteta, bez obzira na tradiciju, školu mišljenja ili disciplinarno zaleđe iz kojih potiču. U središtu interesovanja su promišljanja najšire definisanih filozofskih i društvenih pitanja, teorijskog ili empirijskog pristupa, bilo da su filozofske, sociološke, antropološke, politikološke, psihološke, istorijske, geografske, lingvističke, semiotičke, komunikološke, ekonomske, tehnološke, masmedijske ili pedagoške orijentacije, bilo da ispunjavaju ono područje graničnih diskursa između ili preko ovih oblasti. U skladu s tim, uredništvo jednako vrednuje usko disciplinarno i interdisciplinarno profilisane studije. Internacionalni sastav i stručna usmerenja uredništva odražavaju i jemče takvu uređivačku politiku časopisa.

Časopis Filozofija i društvo objavljuje:

  • – Istraživačke članke koji predstavljaju izvorni naučni doprinos (do 60.000 slovnih znakova) ili članke preglednog karaktera (do 40.000 slovnih znakova).
  • – Prikaze (do 20.000 slovnih znakova) aktuelnih i relevantnih naučnih izdanja.
  • – Osvrte, polemike i kritike (do 30.000 slovnih znakova).
  • – Tematske blokove koje u saradnji sa uredništvom organizuju gosti urednici.

Svaki odabrani priloženi članak podleže dvostrukoj anonimnoj recenziji.

Autori su dužni da se strogo pridržavaju Uputstva za autore.

Rokovi za predaju radova za Filozofiju i društvo:

– broj 1 – 15. februar
– broj 2 – 15. maj
– broj 3 – 15.  avgust
– broj 4 – 15. novembar.

Ukoliko članak ne zadovoljava osnovne akademske standarde, uredništvo časopisa zadržava pravo da ga odbije bez slanja na recenziju.

Časopis je u celini ili apstraktima indeksiran u:
www.instifdt.bg.ac.rs/fid.html
www.doiserbia.nb.rs

www.ceeol.com
www.komunikacija.org.rs
http://www.obavezni.nb.rs/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/pub/2345/

Časopis je u indeksiran u međunarodnim bazama podataka The Philosopher’s Index i  EBSCO, i trenutno je u proceduri  evaluacije u Web of Science/ Arts and   Humanities Citation Index, Erih i Scopus. 

 


Tiraž: 300. Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Cena 350 dinara; godišnja pretplata 1200 dinara.

Objavljivanje časopisa finansijski pomaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Radove objavljene u časopisu nije dozvoljeno preštampavati, u celini ili u delovima, ukoliko nije naveden izvornik.